Poniżej prezentujemy najczęściej zadawane przez Was pytania.

 

 1. Kto może aplikować?

Osoba, która spełnia następujące warunki:

  • jest studentem, doktorantem lub pracownikiem naukowym jednego z Wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej,
  • nie ukończyła 32 roku życia,
  • za poprzedni rok akademicki otrzymała średnią nie niższą niż 3.8. (w innym wypadku: patrz punkt 4.)
  • posiada certyfikat z zewnętrznego egzaminu językowego lub zdała wewnętrzny egzamin z wybranego języka obcego, zorganizowany przez KL IAESTE AGH, oraz instytucje do tego uprawnione.

2. Jak wygląda rejestracja?

Patrz w zakładce proces rekrutacji i aplikacji na praktykę.

 

3. Czy w procesie muszę brać udział osobiście?

Rejestracja i weryfikacja danych (średniej oraz posiadanych certyfikatów IAESTE z poprzednich lat lub zewnętrznych językowych) nie wymaga Twojej wizyty w naszym biurze - wszelkie formalności może załatwić za Ciebie osoba posiadająca upoważnienie (wzór upoważnienia do pobrania z naszej strony lub do odebrania w biurze). W przypadku nieposiadania certyfikatu IAESTE z poprzednich lat lub innego certyfikatu zewnętrznego, konieczne jest samodzielne napisanie egzaminu językowego IAESTE w aktualnej edycji.

4. Co w wypadku kiedy mam niższą niż wymagana średnią ocen?

Należy wystosować podanie do Prezesa IAESTE AGH o pozwolenie na ubieganie się o praktykę pomimo niższej niż wymagana średniej. Warto dodać, że jest to tylko formalność i każdy zostaje dopuszczony do aplikowania i bardzo wielu osobom z niższą średnią udaje się wyjechać.

5. Dokąd można pojechać?

Do kraju, w którym znajduje się komitet lokalny IAESTE i pojawi się oferta praktyki. Praktyki nie zawsze odbywają się w miastach. Czasem na obrzeżach miasta, albo na terenach podmiejskich.

6. Jakie są szanse na wyjazd?

Najważniejszym czynnikiem jest średnia ocen z poprzednich dwóch semestrów. Liczy się też wynik egzaminu językowego. Gwarantują one wyższą pozycję w rankingu, co uprawnia Cię do otrzymania wybranej oferty w pierwszej kolejności. Po pierwszej rekrutacji odbywa się drugi obieg praktyk, który jest kolejną szansą na zdobycie praktyki, niezależnie od miejsca w rankingu.

7. Jak wyglądają te wasze egzaminy?

Egzamin składa się z dwóch części - pisemnej i ustnej. Swoją strukturą bardzo przypomina maturę z języka. Po napisaniu egzaminu otrzymasz certyfikat.

8. Jakie języki muszę zdawać?

Zależy, do jakiego kraju chcesz wyjechać. Jeśli jest niemieckojęzyczny - często wymagany jest język niemiecki. Do każdego innego kraju wystarczy język angielski.

9. Ile kosztują egzaminy?

Koszt egzaminu to około 20-30 zł.

10. Kiedy te egzaminy, czemu przed samą sesją?

Termin egzaminów dobrany jest tak, aby wpasować się w ogólnopolski terminarz wymiany praktyk. Dostępne są trzy terminy egzaminu pisemnego oraz kilka dni przeznaczone na egzaminy ustne. Egzaminy pisemne odbywają się wieczorami, a ustne w różnych porach dnia tak, żeby każdy mógł w nich uczestniczyć i znaleźć dogodny dla siebie termin.

11. Co jak mam warunek?

W rankingu liczy się średnia ocen obliczona zgodnie z zasadami podanymi w regulaminie studiów. Przedmiot, z którego masz warunek liczy się z oceną 2.0.

12. Co jeśli jestem na drugim semestrze magisterki?

Wówczas bierze się pod uwagę średnią arytmetyczną z ostatniego semestru stopnia inżynierskiego i z pierwszego semestru stopnia magisterskiego. Należy upewnić się, że średnie z obu semestrów są widoczne w systemie Wirtualna Uczelnia. Jeśli nie, można przynieść ze sobą indeks albo wydruk z dziekanatu.

13. Co jak mam urlop dziekański?

Będąc na urlopie dziekańskim posiada się status studenta AGH, a więc można brać udział w naszym programie praktyk. Odpowiedni druk, który potwierdza Twój status studenta możesz pobrać z dziekanatu swojego wydziału.

14. Co jak mam stypendium UNESCO?

Do udziału w naszym programie praktyk konieczne jest posiadanie statusu studenta AGH. Jeżeli jesteś oficjalnie naszym studentem, to wolno ci wyjechać na praktyki z IAESTE.

15. Co jak jestem studentem z ERASMUSa?

Jeżeli jesteś studentem AGH i wyjechałeś na Erasmusa, to jak najbardziej możesz się ubiegać o praktykę. Jeżeli studiujesz na innej uczelni, a Erasmusa odbywasz na AGH, to nie jesteś oficjalnie studentem uczelni, na której działamy, a co za tym idzie nie możesz brać udziału w naszych praktykach. Gorąco zachęcamy do kontaktu z Komitetem Lokalnym IAESTE na swojej rodzimej uczelni.

16. Czy trzeba być z IAESTE, żeby wyjechać?

Nie. Program praktyk IAESTE dedykowany jest dla wszystkich studentów wszystkich kierunków technicznych na naszej uczelni. Bycie aktywnym członkiem może zapewnić Ci dodatkowe punkty do rankingu, ale najważniejszym czynnikiem pozostaje średnia ocen.

17. Jaka jest średnia ocen jeżeli jestem na pierwszym roku studiów? 

Średnia ocen wynosi wtedy 0. Zachęcamy do aplikowania w kolejnym roku.

18. Czy studenci innych uczelni niż AGH mogą brać udział w praktykach?

Aby brać udział w programie praktyk zagranicznych należy być studentem Akademii Górniczo-Hutniczej i posiadać indywidualny numer indeksu. Jednakże jest jeden wyjątek. Są to oferty COBE, które są "poza programem" - na nie może apikować student z dowolnej uczelni.

 

19. Pisałem już wasz egzamin. Muszę napisać jeszcze raz?

Nie. Jeżeli już posiadasz certyfikat IAESTE, to ocena z niego będzie wzięta pod uwagę przy tworzeniu rankingu.

 

20. Co, jak zapomnę sprawdzić oceny?

Niestety, sprawdzenie oceń jest konieczne do brania udziału w rankingu. Sprawdzić oceny możesz u nas biurze osobiście lub poprzez pośrednika przez ponad tydzień od rana do wieczora. O terminarzu pracy biura zostaniesz poinformowany mailowo. Ponadto zachęcamy do polubienia naszego fanpage’a na Facebook’u - często umieszczamy tam posty przypominające o kolejnych etapach rekrutacji i spotkaniach.

 

21. Jak sam odnajdę się w obcym kraju, jak znajdę firmę w której mam praktykę? Pomoże mi ktoś?

Jeśli to możliwe, ktoś z lokalnego komitetu IAESTE odbierze Cię z lotniska i odprowadzi do firmy. Jeśli nikt nie jest dostępny, często firma wysyła kogoś po Ciebie. Oczywiście trzeba się upewnić i w razie czego o to poprosić.

 

22. Gdzie mogę dowiedzieć się jak wygląda życie na tych waszych praktykach?

Blog ze wspomnieniami osób, które odbyły już praktyki z IAESTE, znajdziesz na naszej stronie.

 

23. Ile kosztuje wyjazd?

Koszt przeprowadzenia egzaminu językowego i wydania certyfikatu to około 20-30 zł. Za pobranie oryginału oferty praktyki z biura IAESTE wpłacasz kaucję w wysokości 50 zł, która jest Ci zwracana po powrocie z praktyki, zwróceniu oryginału oferty i oddaniu dokumentu wspomnienia z praktyki. Wszelkie koszty manipulacyjne ponoszone przez IAESTE Polska w związku z Twoim wyjazdem na praktykę ponosisz, płacąc każdorazowo z góry określoną kwotę. Jeśli ktoś wyjeżdża drugi raz na praktykę, stawka jest podwójna.

Wysokość stawek opłat manipulacyjnych znajduje się w zakładce dokumenty aplikacyjne.

 

24. Co z kaucją, jeśli nie pojadę na praktykę?

Jeśli sam zrezygnujesz z wyjazdu po otrzymaniu akceptacji na praktykę lub jeśli nie spełnisz wymagań oferty, na którą sam aplikowałeś, to kaucja jest zatrzymywana. Jeśli pracodawca odrzuci Cię bez podania powodów lub z powodu innych zdarzeń (np. zamknięcie firmy -  zdarza się bardzo rzadko), to kaucja zostaje zwrócona.

25. Mam egzamin FCE/CAE/CPE/IELTS, czyli nie muszę pisać tego waszego?

Dokładnie, na podstawie wyniku z egzaminu zewnętrznego wystawiany jest certyfikat IAESTE. Lista wszystkich akceptowanych przez nas certyfikatów znajduje się w załączniku do Regulaminu kwalifikacji i nominacji na praktyki zagraniczne KL IAESTE AGH.

26. Co, jak żadna oferta mi się nie spodoba?

Jest jeszcze drugi obieg ofert praktyk, do którego trafiają wszystkie wolne oferty po pierwszym obiegu. Tutaj obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Jeśli masz dobre wyczucie czasu, zostaniesz Studentem Nominowanym.

27. Co, jeśli będę miał problemy po wyjechaniu na praktykę?

Należy zwrócić się o pomoc do tamtejszego lokalnego komitetu IAESTE. Jeśli to nie przyniesie rozwiązania - skontaktować się z IAESTE AGH.

28. Ile zarobię?

Zarobki oczywiście określa pracodawca i różnią się one wysokością w zależności od państwa. Dokładne zarobki określone są w ofercie. Zarobki są zaplanowane tak, aby pokryć koszty utrzymania na miejscu.

29. Jak długo trwa praktyka?

Okres trwania praktyki określa pracodawca. Minimalna długość praktyki to 4 tygodnie. Obejmuje ona zazwyczaj okres wakacyjny. Pojawiają się jednak oferty praktyk obejmujące inne miesiące i trwające nawet 12 miesięcy.

30. Co z zakwaterowaniem?

Jeśli w dokumentach aplikacyjnych zaznaczysz odpowiednią opcję, to lokalny komitet IAESTE zajmie się zapewnieniem zakwaterowania. Zazwyczaj otrzymuje się miejsce w domu studenckim bądź hostelu. Naturalnie, możesz szukać zakwaterowania na własną rękę.

31. Co w czasie wolnym?

To zależy tylko od Ciebie, oczywiście! Co więcej, lokalne komitety IAESTE opiekują się studentami, którzy przyjeżdżają do nich na praktyki. Organizuje się wycieczki, wieczorki integracyjne, zabiera się ich na różnego rodzaju imprezy lokalne, festiwale i nie tylko. Jeśli mieszkasz w mieście, w których znajduje się komitet - możesz przez cały tydzień integrować się z przedstawicielami komitetu i innymi praktykantami. Jeżeli poza miastem, to dobrą opcją jest wpadanie do miasta na weekendy.

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates